Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) di 29 maart 2022, 19:09

Zoektocht naar locaties windmolens Ede in volgende fase

EDE – De gemeente Ede heeft de ambitie haar energie zo duurzaam mogelijk op te wekken. Om die ambitie te bereiken wil de gemeente onder meer windmolens plaatsen. Na een eerste inventarisatie vorige zomer is er de afgelopen periode een uitgebreid vervolgonderzoek gedaan naar de meest geschikte locaties voor het plaatsen van windmolens in Ede. Het resultaat van dit onderzoek is bekend en laat zien dat er binnen het gebied Energiecluster A12-A30, 19 locaties geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens van 120 meter hoogte. Voor hogere windmolens is maar zeer beperkt plaats

Wethouder duurzaamheid Leon Meijer: “Zoveel mogelijk duurzame energie opwekken, en in 2050 energieneutraal zijn, dat is het doel. Dat doel kan alleen bereikt worden in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De urgentie is er nu meer dan ooit, kijk alleen al naar de stijging van de energieprijzen en de afhankelijkheid van Russisch gas. Het plaatsen van windmolens is een van de manieren om onze doelen te bereiken. Uiteraard houden we daarbij rekening met omwonenden, bedrijven en wat kan en mag. Uit een eerste inventarisatie vorig jaar bleken er 10 locaties geschikt voor het plaatsen van windmolens. Verder vervolgonderzoek wijst uit dat er meer mogelijkheden zijn maar ook beperkingen. Als je uitgaat van molens van 120 meter hoog*, kunnen we kiezen uit 19 geschikte locaties, voor molens van 160 meter hoog, zijn er slechts 2 plekken geschikt. Komen er 19 windmolens? Volgens de wethouder is die vraag nog lang niet aan de orde. “Er moeten nog allerlei vragen beantwoord worden. Zoals; welke opstelling heeft de voorkeur, wat komt er uit vervolgonderzoek, welke zienswijzen dienen inwoners in, at vindt de gemeenteraad etc. Wat we nu weten is dat we uit meer plekken kunnen kiezen dan dat we eerst dachten. Ondertussen kan ook de Rijksoverheid met nieuwe normen voor windmolens nog effect op het hele plan hebben.”

Proces tot nu toe
In de zomer van 2021 is een eerste inventarisatie uitgevoerd in de vorm van een QuickScan. Deze scan liet zien dat er binnen het energiecluster A12-A30, 10 geschikte locaties zijn gevonden voor het plaatsen van windmolens. Naar aanleiding van deze QuickScan is een vervolgonderzoek gedaan. Uitgangspunt bij dit onderzoek was; ‘zoveel mogelijk windenergie opwekken’. Uit het vervolgonderzoek komt naar voren dat er binnen het Energiecluster A12-A30 naast de 10 eerder geconstateerde locaties nog 9 andere geschikte locaties zijn voor het plaatsen van windmolens. Dit wil overigens niet zeggen dat we al die locaties gaan gebruiken, het geeft ons alleen inzicht in de mogelijkheden. Deze locaties moeten nu beoordeeld worden via een Milieu Effecten Rapportage (MER).

Uw mening!
Het besluit om windmolens te plaatsen vergt een lang en zorgvuldig proces. Tijdens dit proces worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op basis van al deze onderzoeken neemt de gemeenteraad naar verwachting in 2024 het definitieve besluit over het aantal windmolens en waar die komen. In het hele proces zijn er meerdere momenten waarop inwoners en andere belanghebbende hun mening kunnen geven.

Meer weten
Alle informatie over het proces rondom de windmolens is te vinden op www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster . Op deze pagina kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Deel dit artikel

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Ook interessant

Weersverwachting Veenendaal

Volg ons

Volg ons